Rodokmeň rodiny Kluvánkovej

LEGENDA         na hlavnú stránku

Stránky s rodokmeňom sú generované programom, ktorý nevie slovensky. Jeden dobrodinec (Radek Jureček) program priohol tak, aby to aspoň trochu hovorilo po česky, čo už je predsalen trochu strávitelnejšie. Ja som len mierne upravil práve generovanie WEBu a PDF reportov. Ostávajú vysvetlivky k výrazom v dátumoch. Tie ostali nepreložené z technických dôvodov a hlavne kôli zachovaniu kompatibility samotných dát s inými programami.
Pokiaľ niekomu vadí mizerný česko/slovenský preklad, tak mu rád vysvetlím, ako na to aby to preložil komplet do slovenčiny.
Pokiaľ vám nieje niečo jasné, tak mi napíšte. Vysvetlím a pridám to sem.

Modifikátory dátumov.
skratka anglicky slovensky
Abt.aboutpribližne (presnosť asi +- 2roky)
Aft.afterpo (dátume)
Bef.beforepred (dátumom)
Ca.circapribližne (nejasná informácia)
Cal.calculateddátum vznikol výpočtom (Napríklad že v 1945 mal 5 rokov, z toho vyplýva že sa narodil Cal.1940 (plus mínus 1 rok podľa toho ktorá časť roka) Iné programy používajú tvar <1940>.)
Est.estimatedodhad (pri dátume znamená HRUBÝ odhad horší ako +-2roky. Vzniká napríklad z informácie o sňatku. Napríklad môžeme odhadnúť, že sa narodil asi 25 rokov pred prvým sňatkom.)
?miesto dátumu znamená že nevieme kedy (napríklad je jasné že nežije ale nevieme kedy umrel)
Dead (Deceased)mŕtvy (Miesto dátumu úmrtia znamená že nevieme kedy umrel.)
From....To.Od...Do (trvanie časového úseku).

Iné výrazy
výraz vysvetlenie
Adr. pri úmrtí:Adresa=číslo domu (U tých kde bolo v matrike uvedené bydlisko v okamihu zápisu, len Bánovce). Možno dohľadať v mape...Podobne i pre narodenie a sňatok
Spojovanie:Identita tejto osoby vznikla spojením identity viacej osôb. Toto je poznámka na základe akých faktov a úvah som spojovanie previedol.
ToDo:Ešte spraviť (vyriešiť)
BIOGRAPHY:Životopisná poznámka
BIRTH:Poznámka o narodení
CHRISTENING:Poznámka o krste
DEATH:Poznámka o úmrtí
BURIAL:Poznámka o pohrebe
MARIAGE:Poznámka o sňatku
Keď sú za menom v zátvorke ďaľšie mená, tak to bývajú mená predkov. (otca-praotca atď)
Not marriedpár žil bez sňatku.
par:partner(ka). Ekvivalent manžel(ka), ale nie vždy sa musí jednať o oficiálny zväzok.

pôvodná legenda k anglickej verzii